Katedra Zastosował Matematyki, Zakład Ekonomii Matematycznej

Stanowisko - Asystent


e-mail: olga_zajkowska@sggw.pl
pok. 3/43a, bud. 34
Strona domowa
Academia profile
ResearchGate profile
OCRID

Dydaktyka


Konsultacje

 • czwartek 12.45, niedziela 14.30 (turnus A)
 • po uzgodnieniu mailowym

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2018/19

 1. Mikroekonomia
 2. Ekonomia pracy
 3. Ekonomia eksperymentalna
 4. Makroekonomia

Materiały

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Statystyka medyczna
 2. Matematyka
 3. Algebra liniowa
 4. Statystyka
 5. Modelowanie makroekonomiczne

Tematyka prac dyplomowych

tba

Udział w grantach naukowych

 1. Parental leave - short term outcomes of Polish reforms (kierownik grantu: Olga Zajkowska)
 2. Time allocation for elderly care:changing trends and its determinants (kierownik projektu: dr Magdalena Rokicka)
 3. Health-income mobility, health inequality, and social welfare: theory with empirical application (kierownik grantu: dr Martyna Kobus)
 4. Innovative gender as a new source of progress (INNOGEND) (kierownik grantu: prof. Barbara Liberda)
 5. Emerging Diseases in a Changing European eNvironment (EDEN- European Commission 6th Framework Programme for Research and Technological Development Integrated Project), Tick Borne Diseases Subproject (kierownik grantu: dr Maciej Kondrusik

Według bazy Google Scholar
 • Indeks Hirscha = 4
 • Liczba cytowań = 44

Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 1. Wawrusiewicz-Kurylonek N., Chorąży M., Posmyk R., Zajkowska O., Zajkowska A., Krętowski A., Tarasiuk J., Kochanowicz J., Kułakowska A. 'The FOXP3 rs3761547 gene polymorphism in multiple sclerosis as a male-specific risk factor' NeuroMolecular Medicine 2018, Vol. 20, nr 4, s. 1-7
 2. Moniuszko-Malinowska A., Penza P., Czupryna P., Zajkowska O., Pancewicz S., Świerzbińska R., Dunaj J., Zajkowska J. 'Assessment of HMGB-1 concentration in tick-borne encephalitis and neuroborreliosis' International Journal of Infectious Diseases 2018, Vol. 70, s. 131-136
 3. Garkowski A., Zajkowska J., Zajkowska A., Kułakowska A., Zajkowska O., Kubas B., Jurgilewicz D., Hłduński M., Łebkowska U., 'Cerebrovascular manifestations of Lyme neuroborreliosis - a systematic review of published cases', Frontiers in Neurology 2017, Vol. 8, art. 146, s. 1-8
 4. Czupryna P., Tarasow E., Moniuszko-Malinowska A., Pancewicz S., Zajkowska O., Targoński A., Chorąży M., Rutkowski K., Dunaj J., Grygorczuk S., Kondrusik M., Zajkowska J., MRI and planimetric CT follow-up study of patients with severe tick-borne encephalitis, Infect Dis (Lond). 2016 Jan 2;48(1):1-8, PMID: 26414745
 5. Moniuszko A., Czupryna P., Pancewicz S., Rutkowski K., Zajkowska O., Świerzbińska R., Grygorczuk S., Kondrusik M., Owłasiuk P., Zajkowska J., Evaluation of CXCL8, CXCL10, CXCL11, CXCL12 and CXCL13 in serum and cerebrospinal fluid of patients with neuroborreliosis, Immunology Letters, Volume 157, Issues 1-2, January-February 2014, Pages 45-50

Artykuły z listy B Ministerstwa

 1. Liberda B., Zajkowska O. 'Innovation and Entrepreneurship Policies and Gender Equity} International Journal of Contemporary Management (forthcomming)
 2. Zajkowska O. 'Self-employment and Motherhood - What Can We Infer from the Survey Data?'}, Zarzązanie Publiczne, 2017, Numer 2 (38), s. 163-176
 3. Czupryna P., Moniuszko A., Pancewicz S., Zajkowska O., Garkowski A., Grygorczuk S., Kondrusik M., Zajkowska J., 'Influence of climatic, demographic and socioeconomic factors on tick-borne encephalitis incidence in 6 counties of podlaskie region in 1994-2014', Przeglad Epidemiologiczny 2016, T. 70, nr 1, s. 21-25
 4. Zajkowska O. 'Wpływ preferencji pracowników na lukę wynagrodzeniową między kobietami a mÄężczyznami w Polsce' Studia i Prace WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego nr 36/2014 tom 2: 415-426
 5. Zajkowska O. 'Czy elastyczne formy zatrudnienia służą polskim matkom? : analiza mikroekonometryczna' Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014: nr 196 Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej: 126-132
 6. Zajkowska O. 'Gender Pay Gap in Poland. Blinder-Oaxaca Decomposition' Quantitative Methods in Economics (2013, Vol. XIV, No 2, pp. 272-278, ISSN 2082 - 792X)
 7. Strasburger A., Zajkowska O. 'Who wants to work longer?' Quantitative Methods in Economics (2013, Vol. XIV, No 2, pp. 220-228, ISSN 2082 - 792X)
 8. Zajkowska O. 'Is There a Representative Polish Unemployed Female?- Microeconometric Analysis, Quantitative Methods in Economics Vol. XIII, No 2, 2012, pp. 125- 133
 9. Zajkowska O. 'Charakterystyka kobiet nieaktywnych zawodowo w wieku okołoemerytalnym mieszkających na wsi' Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 84/2010
 10. Misiuk A., Zajkowska O. 'Does simultaneous investing on different Stock Markets allow to diversify risk? The Cointegration Analysis with Warsaw Stock Exchange main focus.', QME Vol XI nr 1, 2010
 11. Zajkowska J., Kondrusik M., Zajkowska O., Kuśmierczyk J., Czupryna P., Pancewicz S. 'Statystyczna analiza wpływu czynników meteorologicznych na zapadalność na kleszczowe zapalenie mózgu w Białymstoku', Przegląd Epidemiologiczny, 2008; 62: 453-460

Artykuły inne

 1. Analiza FOR 16/2015: Program "Rodzina 500+" - niewielkie korzyści, wysokie koszty
 2. Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód